Velkommen

Familieterapeut


tom_foged_150x300Livet i familien er og bliver aldrig kedeligt. Der er konstante udfordringer, man, som medlem af familien, må tage livtag med. Det kræver, at individet må finde sine egne grænser, lære at sige til og fra og turde stå ved egne meninger. Denne læring vil altid finde sted i familien. Det ligger lige foran os at blive klogere på os selv og familien. 


Livet i familien er med livet som indsats, det er stedet, hvor det lille barn fra første færd forsøger at forstå sig selv. Det er stedet, hvor individet tager endelig afsked, når sygdom eller alderdom rammer. Livet er en lang separation fra fødsel til døden indtræffer.

 

Hjemmesiden er stadig under udarbejdelse og vil følgende blive opdateret.

 

Læs mere her